Pogledajte našu –ponudu

eOrdinacija

Digitalna ordinacija je aplikacija za online vođenje ordinacije, upravljanje terminima, čekaonicom te kartonima pacijenata namijenjena većinom za medicinske usluge(stomatologija, oftamologija i sl).Jednostavnost zakazivanja termina i upravljanjem procesa samog zakazivanja, kao i kartonima pacijenata ističe ovu aplikaciju iznad drugih sličnih aplikacija. Evidencija pacijenata, njihovih prethodni pregleda, zakazivanje novihVođenje evidencije o svim statusima termina, brza pretraga po svim parametrima daje ovoj aplikaciji na značenju, a jednostavan i uočljiv dizajn visoku razinu preglednosti podataka.

Podaci za spajanje:admin/Admin-19

 

Demo

eOrdinacija-User Portal

Modul aplikacije eOrdinacija čija je namjena vođenje i zakazivanje termina onim pacijentima koje žele sami zakazivati termine kod svojih doktora. Jednostavan i moderan dizajn omogućuju korisnicima da u bilo koje vrijeme mogu pogledati status svog sljedećeg termina, pomaknuti termin ili otkazati termin te zakazati novi. Sve promjene koje su ažurirane, a vezane su za termin korisnik će dobiti na svoju e mail adresu te će uvijek imati svježe ažurirane informacije vezane za svoje termine.

 

Auto otpad – Skladište

Aplikacija za vođenje skladišta na auto otpadima ili auto kućama koje se bave prodajom korištenih dijelova. Aplikacija nudi jednostavan unos svih osnovnih podataka vezanih za rezervne dijelove, kategorije, vrste dijelova, jednostavnu pretragu po svim mogućim parametrima. Koliko je važno da svaki rezervni dio ima ispravne podatke, toliko je važno da je popraćen i slikama. Pojednostavite vođenje skladišta uz ovu jednostavnu aplikaciju!

Podaci za spajanje :admin/123456

 

Link za demo

© 2024 </ RPM > development